TERMS

I. Tổng quát

Điều 1

Về điều khoản và điều kiện chung

Nội dung của Điều khoản và điều kiện chung của cổng thông tin điện tử Daibau Ltd liên quan đến tất cả các hình thức sử dụng và dịch vụ trên website của Daibau Ltd và thể hiện sự ràng buộc về pháp lý giữa Daibau và người sử dụng.

Chủ sở hữu cổng thông tin điện tử Daibau Ltd có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện chung của Daibau Ltd mà không cần thông báo trước với người sử dụng

Điều 2

Định nghĩa

Cổng thông tin về xây dựng, Daibau Ltd, là tài sản của công ty Daibau Ltd (Ở đây gọi là Cổng thông tin).

Người chịu trách nhiệm cho việc phát triển và điều hành cổng thông tin Daibau là công ty Daibau Ltd.

Cổng thông tin phục vụ cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng, sửa chữa và cần tìm kiếm nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ hoặc chỉ là cần tìm kiếm thông tin về xây dựng (Ở đây gọi là Người dùng).

Dữ liệu cá nhân hay thông tin kỹ thuật mà người dùng gửi qua biểu mẫu để tìm nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ cho các dự án xây dựng hoặc thiết kế được gọi là “Yêu cầu dự án”

Cổng thông tin dành cho các nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm các công ty xây dựng, công ty cung cấp dịch vụ sửa chữa, thiết kế, kỹ sư và các ngành liên quan khác ( Ở đây gọi là Nhà thầu).

Các tiêu chí lựa chọn nhà thầu trên cổng thông tin để gửi yêu cầu dự án dựa trên kích thước công ty, số lượng nhân viên, địa điểm, hiệu suất của công ty, độ phản hồi (Ở đây gọi là Tiêu chí).

Tuỳ theo loại hình dịch vụ, Cổng thông tin gửi thông báo bằng email hoặc trực tiếp vào website của nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ đạt được các tiêu chí. Những nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ này được gọi là “Nhà thầu phù hợp”.

Các website trên Cổng thông tin dành cho những công ty quảng cáo thông qua chúng tôi, Các điều khoản của các website này được xác định bằng các thoả thuận hợp tác cá nhân. Những công ty được gọi là “ Nhà quảng cáo”.

Trang web dành cho thông tin của nhà thầu trên Cổng thông tin được gọi là “Tài khoản nhà thầu”.

Điều 3

Tất cả mọi hành vi sử dụng Cổng thông tin hoặc webpage để làm hỏng, vô hiệu hoá, hoặc làm suy yếu trang web, thiết bị kỹ thuật hoặc công ty đều bị nghiêm cấm. Daibau có quyền loại trừ ngap lập tức những người dùng vi pham chính sách này hoặc gây hại cho các trang web, người dùng khác, nhà thầu hày nhà quảng cáo.

ITrong trường hợp cùng một pháp nhân lặp lại các hành vi phạm pháp có thể gây hại đến uy tín, tài chính, hoặc nguy hại đến trang web, Cổng thông tin có quyền thực hiện các thủ tục pháp lý.

Điều 4

Độ chính xác của thông tin và ràng buộc trách nhiệm

DAIBAU luôn hướng tới cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất trên Cổng thông tin. Trong trường hợp dữ liệu được phát hiện là không chính xác, Daibau sẵn sàng sửa lỗi khi nhận được thông tin xác minh từ Người dùng hay Nhà thầu. Daibau sẽ phản hồi trong 7 ngày làm việc bắt đầu khi nhận được thông báo. Daubau không thể chịu trách nhiệm về độ chính xác của dữ liệu.

Tất cả thông tin được cung cấp cho Người dùng hay Nhà thầu đều mang tính chất cung cấp thông tin. Daibau không bảo đảm độ chính xác và không chịu trách nhiệm về điều này. Daibau cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn hại nào gây ra bởi cá nhân sử dụng thông tin trên Cổng thông tin.

Điều 5

Miễn trừ trách nhiệm

Cổng thông tin sẽ nổ lực để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra hoàn hảo, tính chính xác và câhp nhật của nội dung, và sẽ khôi phục lại hoạt động của Cổng thông tin trong trường hợp xảy ra sự cố.

DAIBAU không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào gây ra bởi Người dùng hay Nhà thầu nếu Cổng thông tin không hiện hữu vào bất kỳ thời gian nào.

Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng nội dung trên Cổng thông tin. Người dùng cam kết không sử dụng Cổng thông tin vào các mục đích phi pháp, trái với các quy định của pháp luật hoặc các chuẩn mực đạo lý, tiêu chuẩn.

Tất cả thông tin được cung cấp cho Người dùng hay Nhà thầu đều mang tính chất cung cấp thông tin. Daibau không bảo đảm độ chính xác và không chịu trách nhiệm về điều này. Daibau cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn hại nào gây ra bởi cá nhân sử dụng thông tin trên Cổng thông tin.

DAIBAU không phải là nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp dịch vụ hay nhà bán vật tư xây dựng. Vì vậy, Daibau không chịu trách nhiệm về bất cứ lỗi hoặc thiệt hại nào gây ra do các công ty đăng ký trên Cổng thông tin. Daibau không có nghĩa vụ giải quyết khiếu nại hay tranh chấp, nhưng có thể giúp Người dùng giải quyết các khiếu nại này.

DAIBAU không phải là một bên trong bất cứ thoả thuận nào giữa Người dùng và Nhà thầu và sẽ không can thiệp vào mối quan hệ nói trên.

DAIBAU không chịu trách nhiệm cho bất kì nội dung không chính xác, kém chất lượng hay không cập nhật. Daibau cũng không thể bảo đảm được rằng chức năng của các dịch vụ và trang web sẽ không bị gián đoạn hay không mắc lỗi.

DAIBAU cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại nào có thể xảy ra với thiết bị điện tử của Người dùng khi sử dụng trang web. Người dùng cần phải bảo đảm rằng các thiết bị điện tử được bảo về đầy đủ (phần mềm chống virus, vv) khi truy cập và sử dụng website.

Cổng thông tin có thể có liên kết đến các website của bên thứ ba không do quản lí của Daibau. Cổng thông tin không có nghĩa vụ liên quan đến thông tin, tài liệu hay bất kỳ nội dung nào hiện hữu trên website của bên thứ ba.

Người dùng nên đọc Điều khoản và Điều kiện bảo mật tại trang web của bên thứ ba trước khi sử dụng chúng hoặc sau khi đăng hay cung cấp thông tin cá nhân trên các website này.

Điều 6

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung và dự án đều là tài sản của DAIBAU và việc sao chép hoặc sử dụng chúng trên các trang web khác đều bị cấm theo Đạo luật về Bản quyền và Quyền liên quan (CRRA), ngoại trừ nội dung do Nhà thầu hoặc Nhà quảng cáo tạo ra, nội dung này phải tuân theo các điều khoản tương tự của CRRA.

Nội dung và thông tin trên Cổng thông tin chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của Người dùng và không được tải xuống, sao chép, truyền bá, lưu trữ, bán hoặc phân phối cho mục đích thương mại, ngoại trừ nội dung được có sẵn đặc biệt để tải xuống và dành riêng cho các mục đích đó. Người dùng chỉ có thể in hoặc đăng trên phương tiện truyền thông xã hội những phần của Cổng thông tin dành cho mục đích sử dụng cá nhân.

Ngoài hồ sơ công ty, nội dung của Cổng thông tin, tức là văn bản, bài viết và các tài liệu khác, hình ảnh, đồ họa, v.v., được bảo vệ bản quyền và là tài sản của Cổng thông tin. Nội dung này chỉ có thể được trích dẫn, tóm tắt, sao chép, xử lý hoặc phân phối cho mục đích thương mại trên các tạp chí, thông cáo báo chí hoặc các ấn phẩm khác nếu DAIBAU Ltd. được liệt kê là nguồn có đường dẫn đến trang web có liên quan.

Điều 7

Bản quyền về tài khoản mạng của Nhà thầu

Nội dung trên trang web của Nhà thầu là tài sản trí tuệ của Nhà thầu. Nội dung này chỉ được đăng khi có sự đồng ý bằng miệng hoặc văn bản của Nhà thầu. Khi Nhà thầu đề nghị, bằng miệng hay văn bản, Daibau sẽ ngay lập tức xoá tài khoản Nhà thầu trên Cổng thông tin của Daibau.

Toàn bộ nội dung trên tài khoản Nhà thầu chỉ được chỉnh sữa bởi nhà thầu hay có sự trợ giúp của Cổng thông tin.

II. Cách sử dụng Cổng thông tin – cho Người dùng

Điều 8

Gửi yêu cầu

Người dùng có thể sử dụng Cổng thông tin để tìm kiếm Nhà thầu bằng cách gửi yêu cầu dự án cho những Nhà thầu được chọn hoặc do Daibau lựa chọn nhà thầu phù hợp với dự án.

Thông tin cụ thể mà Daibau thu thập và xử lý được xác định trong Chính xách bảo mật.

Người dùng bảo đảm rằng thông tin hoàn toàn chính xác và thông tin liên lạc của người điền bảng câu hỏi là khách hàng trong thoả thuận sau này.

Khi gửi yêu cầu, Người dùng phải đồng ý với Điều khoản và điều kiện chung và Chính sách bảo mật.

Khi Người dùng hoàn thành form yêu cầu dự án trên website, Người dùng sẽ nhận được email kèm đường dẫn để xác minh yêu cầu, ở đây Người dùng phải đồng ý Điều khoản và điều kiện chung và Chính sách bảo mật một lần nữa.

Một tin nhắn với mã xác minh sẽ được gửi đến người dùng để xác minh số điện thoại của họ.

Điều 9

Đánh giá các yêu cầu dự án

Daibau ưu tiên những yêu cầu dự án của Người dùng đã từng sử dụng Cổng thông tin, đặc biệt là những người đã làm việc với các Nhà thầu và gửi đánh giá cho những công việc mà nhà thầu làm.

DAIBAU nhận yêu cầu dự án và, dựa trên các dữ liệu có sẵn, liên lạc với Người dùng, nếu cần thêm thông tin.

DAIBAU sẽ không chấp nhận yêu cầu dự án trong các trường hợp sau:

 • Nếu Người dùng không nhập đầy đủ các dữ liệu cần thiết trong bảng câu hỏi, if the User does not enter all the necessary data in the online form, cụ thể là số điện thoại - Daibau sẽ đòi hỏi Người dùng cung cấp thông tin này; nếu không nhận được thông tin trong vòng một ngày làm việc, Daibau sẽ không chấp nhận yêu cầu này;
 • Trong trường hợp Daibau kết luận, dựa trên kinh nghiệm trước đó, rằng sẽ không có Nhà thầu nào quan tâm, Daibau sẽ quyết định không chấp nhận yêu cầu dự án này;
 • Nếu Daibau xác định được rằng sẽ không có Nhà thầu nào phản hồi lại yêu cầu dự án, Daibau sẽ không chấp nhận yêu cầu này;
 • Nếu, dựa trên kinh nghiệm trước đó, Daibau xác minh được rằng Người dùng đã vi phạm điều lệ trong Điều khoản và điều kiện chung của Daibau Ltd, Daibau sẽ quyết định không chấp nhận yêu cầu này.

Điều 10

Chấp nhận yêu cầu dự án

Daibau sẽ chấp nhận yêu cầu dự án nếu có đầy đủ dữ liệu. Điều này có nghĩa rằng những thông tin gửi đến Nhà thầu là những thông tin phù hợp cho dự án và những thông tin ẩn của yêu cầu sẽ hiện hữu trong một phần được chỉ định của trang web. Sau khi xác minh, Daibau cũng sẽ thông báo với Nhà thầu để lựa chọn Người dùng.

DAIBAU sẽ thông báo cho Nhà thầu về các yêu cầu dự án thông qua các kênh liên lạc của mình.

Nếu Người dùng chỉ muốn để yêu cầu hiện hữu với một số Nhà thầu được chọn, chứ không phải với tất cả các Nhà thầu, Người dùng có thể chọn ẩn yêu cầu đó.

DAIBAU không thể đảm bảo phản hồi từ các Nhà thầu được Người dùng lựa chọn. Hơn nữa, Daibau cũng không đảm bảo rằng sẽ gửi thông báo đến cho các Nhà thầu được Người dùng lựa chọn.

DAIBAU không đảm bảo cho bất kỳ báo giá hay hợp đồng liên quan đến việc thực hiện các công việc đã thoả thuận.

DAIBAU không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ cho phản hồi của Nhà thầu.

Người dùng có nghĩa vụ liên hệ với Nhà thầu.

Điều 11

Hoàn tất dự án và đánh giá Nhà thầu

Sau khi hoàn thành công việc, Người dùng có nghĩa vụ đóng yêu cầu nếu nó chưa được đóng tự động sau khi Daibau đã gửi nhiều nhắc nhỡ cho Nhà thầu qua email.

Sau khi công việc đã hoàn thành, Người dùng nên gửi đánh giá cho nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

DAIBAU sẽ chỉ công bố đánh giá tiêu cực nếu Người dùng có thể chứng minh rằng công việc không được hoàn thành đúng tiêu chuẩn hoặc Nhà thầu không cung cấp được bất cứ lời giải thích nào về việc này.

Điều 12

Những yêu cầu dự án bị nghiêm cấm

Chỉ cá nhân và công ty cần dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, sửa chữa nhà mới được phép gửi yêu cầu dự án.

Gửi yêu cầu dự án với mục đích nghiên cứu thị trường hoặc truy cập vào danh sách các Nhà thầu với mục đích thương mại bị nghiêm cấm.

Gửi yêu cầu dự án để kiếm nhà thầu phụ cũng không được cho phép. Nếu Daibau xác minh được Người dùng gửi yêu cầu dự án để kiếm nhà thầu phụ hay nhân công, Daibau sẽ tính phí cho dịch vụ tìm kiếm thương mại theo với giá thị trường.

Điều 13

Giải quyết khiếu nại

DAIBAU không chịu trách nhiệm về chất lượng công việc của các Nhà thầu hoặc bất cứ hư hại nào, nhưng sẽ sẵn sàng hỗ trợ giải quyết khiếu nại bằng cách đưa ra hướng dẫn và liên lạc với Nhà thầu.

DAIBAU có thể hổ trợ Người dùng giải quyết khiếu nại chỉ khi:

 • khách hàng đã gửi yêu cầu dự án cho nhà cung cấp dịch vụ,
 • dịch vụ được cung cấp bởi Nhà thầu đăng kí trên Cổng thông tin.

Cổng thông tin cung cấp hỗ trợ khiếu nại khi:

 • khách hàng có bằng chứng thanh toán cho các dịch vụ đã cung cấp, hoá đơn, hoặc báo giá có chữ ký của Nhà thầu,
 • khách hàng có bằng chứng kèm với đơn khiếu nại, như hình ảnh, báo cáo đánh giá công việc từ một chuyên gia do toà án chỉ định,
 • khách hàng có thể cung cấp chính xác ngày bắt đầu công việc,
 • khách hàng đã gửi văn bản yêu cầu Nhà thầu khắc phục vấn đề.

III. Sử dụng Cổng thông tin - cho Nhà thầu

Điều 14

Điều kiện

Để tham gia vào Cổng thông tin, Nhà thầu cần phải hoàn thành quy trình đăng kí. Qua đó, Daibau ghi lại dữ liệu nhà thầu trong cơ sở dữ liệu của mình, ví dụ như công ty mà họ hợp tác, công việc họ làm,.. Điều kiện đăng kí như sau:

 • Nhà thầu là một pháp nhân,
 • Nhà thầu đăng kí cung cấp công việc cho Người dùng trên Cổng thông tin,
 • Nhà thầu không liên quan đến các hành vi pháp lý và không có tiền án phát sinh từ thiệt hại gây ra trong khi thực hiện công việc mà họ đăng kí,
 • Nhà thầu có tài khoản email hợp lệ và số điện thoại di động đang hoạt động,
 • Nhà thầu là người sẽ thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ,

Nếu bất kỳ điều kiện nào ở trên không được đáp ứng, Nhà thầu có nghĩa vụ nộp một bản tuyên bố bằng văn bản cho DAIBAU trong vòng 7 ngày.

Nếu DAIBAU xác định rằng Nhà thầu không đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện được liệt kê, nó có thể chấm dứt hợp đồng hợp tác ngay lập tức hoặc xóa Nhà thầu khỏi Cổng thông tin mà không cần thông báo trước.

Điều 15

Thời gian dùng thử

DDaibau có thể cung cấp cho nhà thầu thời gian dùng thử, theo đó Nhà thầu có thể sử dụng miễn phí dịch vụ trên Cổng thông tin.

Phạm vi và thời hạn của các dịch vụ này có thể được Daibau chỉnh sữa mà không cần thông báo trước.

Điều 16

Các gói dự án và số lượng yêu cầu dự án được kết nối

Cổng thông tin cung cấp nhiều gói dự án cho Nhà thầu và Nhà quảng cáo. Việc lựa chọn gói dự án xác minh số lượng yêu cầu mà Nhà thầu nhận được, cách Cổng thông tin gửi cho Người dùng, và số lần mà Nhà thầu sẽ được gửi thông báo khi có dự án mới.

Trong trường hợp Nhà thầu không phải là nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp dịch vụ, mà là nhà bán, đại lý, nhà sản xuất, đơn vị quảng cáo thì sẽ áp dụng một gói đăng kí riêng, khác với gói dự án của Nhà thầu.

Thoả thuận đăng ký bắt đầu khi Cổng thông tin nhận được thanh toán và sẽ cung cấp quyền truy cập cho Nhà thầu trong vòng một ngày làm việc.

Thời điểm mà Nhà thầu gửi yêu cầu cho Cổng thông tin để nhận được thông tin của khách hàng, Cổng thông tin sẽ trừ yêu cầu này khỏi tổng số dự án mà Nhà thầu sẽ nhận được dựa theo gói dự án mà Nhà thầu đăng kí.

Điều 17

Nhận yêu cầu dự án

DAIBAU gửi thông tin của dự án mới đến cho Nhà thầu thông qua các kênh liên lạc của mình. Số lượng yêu cầu và thời hạn kết nối các yêu cầu này có thể phụ thuộc vào gói dự án mà Nhà thầu đăng kí.

Trên Cổng thông tin, Nhà thầu có thể truy cập các thông tin để thực hiện dự án, bao gồm thông tin khách hàng. Daibau sẽ kiểm tra tất cả các dữ liệu trước hay theo yêu cầu của Nhà thầu. Trong trường hợp Người dùng đã đóng yêu cầu, thì dữ liệu không thể truy cập nữa.

Nhà thầu có thể thông báo cho Daibau nếu yêu cầu không đạt yêu cầu tiếp nhận. Trong trường hợp này, Daibau sẽ khấu trừ lại yêu cầu này vào số lượng dự án mà Nhà thầu nhận được.

DAIBAU thông báo với Nhà thầu trong trường hợp Daibau phát hiện ra rằng Người dùng đã vi phạn Các điều khoản và điều kiện hoặc lợi dụng Cổng thông tin để thao túng Nhà thầu hoặc hảm hại họ theo cách nào đó.

Điều 18

Giới hạn trách nhiệm

DAIBAU đảm bảo rằng dữ liệu của Người dùng giống với dữ liệu trên Cổng thông tin và sẽ không bị thay đổi trừ trường hợp thiếu dữ liệu hoặc dữ liệu không thể hiểu được.

DAIBAU đảm bảo việc gửi các yêu cầu dự án của Người dùng thể hiện ý định nghiêm túc để thực hiện dự án của họ. Mức độ nghiêm túc được xác định theo các tiêu chí nội bộ.

DAIBAU không đảm bảo rằng Người dùng sẽ tiến hành thực hiện dự án, cũng như không đảm bảo rằng Nhà thầu sẽ đồng ý thực hiện dự án.

Hơn nữa, Daibau không đảm bảo rằng Người dùng sẽ trả lời các cuộc gọi hay tin nhắn.

DAIBAU không đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của dự án sẽ được đáp ứng.

Ngoài ra, Daibau không đảm bảo rằng Người dùng sẽ thanh toán cho các công việc hay dịch vụ được cung cấp.

Điều 19

Số lượng yêu cầu dự án

DAIBAU chỉ cho phép Nhà thầu truy cập vào số lượng yêu cầu thực tế trong một danh mục và địa điểm nhất định - những yêu cầu này do Nhà thầu xác định.

Điều 20

Danh mục công việc cho các dự án

Nhà thầu chỉ có thể nhận các yêu cầu dự án cho các công việc/dịch vụ mà họ đăng kí trên Daibau.

Trong một số trường hợp ngoại lệ, Nhà thầu có thể chuyển yêu cầu đến cho các cộng sự toàn thời gian của họ nếu như dự án đòi hỏi những công việc, dịch vụ mà Nhà thầu không cung cấp.

DAIBAU có thể xoá một số danh mục nhất định khỏi tài khoản Nhà thầu, trong trường hợp nghi ngờ sử dụng sai mục đích hoặc Nhà thầu không thể chứng minh được mình đủ điều kiện phù hợp cho một danh mục công việc.

Article 21

Giá trị dự án

DAIBAU trước tiên xác định gía trị của từng dự án và phân loại theo ba cấp: thấp, trung bình, cao. Các tiêu chí cho các dự án, thấp hơn hay cao hơn có thể được Daibau thay đổi mà không cần thông báo trước. Daibau cũng có thể thây đổi giá trị dự án tại bất cứ thời điểm nào. Số lượng dự án cao, thấp hay trung bình mà Nhà thầu nhận được phụ thuộc vào gói dự án mà Nhà thầu đăng kí.

Điều 22

Tài khoản Nhà thầu

Tài khoản của Nhà thầu là trang web của Nhà thầu trên Cổng thông tin. Nhà thầu có thể chỉnh sửa hoặc tự đăng tải tài khoản hoặc Daibau cũng có thể làm điều này cho Nhà thầu. Tài khoản được đăng tải khi Nhà thầu đăng kí trên Cổng thông tin.

Trong trường hợp Daibau đăng kí tài khoản cho Nhà thầu, Daibau sẽ quyết định hình thức và nội dung của tài khoản. Nếu Nhà thầu tự đăng kí, Nhà thầu điền đầy đủ các thông tin bắt buộc trong tài khoản Nhà thầu.

Nội dung tài khoản Nhà thầu có thể được tạo bởi Nhà thầu, hay trong một số trường hợp, Nhà thầu có thể yêu cầu Daibau hổ trợ.

Nội dung tiêu chuẩn của Nhà thầu bao gồm:

 • hình ảnh kèm mô tảimage,
 • giới thiệu công ty,
 • các văn bản khác.

DAIBAU không chịu trách nhiệm về nội dung trong tài khoản Nhà thầu, ví dụ như trang web của Nhà thầu. Tất cả nội dung và tài sản trí tuệ trên tài khoản thuộc về Nhà thầu. Nội dung và tài sản trí tuệ trong tài khoản của Nhà thầu chỉ được đăng tải khi có sự đồng ý bằng miệng hoặc văn bản của Nhà thầu. Theo yêu cầu của Nhà thầu, bằng miệng hay văn bản, Daibau sẽ xoá các tài sản trí tuệ này trên tài khoản Nhà thầu.

Điều 23

Đánh giá nhà thầu

BĐánh giá Nhà thầu là đánh giá khách quan bao gồm một số yếu tố do Daibau thiết lập và xác định dựa trên thoả thuận hợp tác với Nhà thầu. Các yếu tố đánh giá bao gồm:

 • số năm kinh nghiệm của Nhà thầu,
 • đánh giá của các chuyên gia và khách hàng,
 • số lượng nội dung trên tài khoản Nhà thầu,
 • độ phản hồi của Nhà thầu.

DAIBAU có quyền sửa đổi các tiêu chí đánh giá mà không cần thông báo trước.

Điều 24

Loại bỏ Nhà thầu

Một Nhà thầu có thể bị loại ra khỏi Daibau nếu như:

 • Nhà thầu không đạt được các yêu cầu cơ bản để hoạt động trên Cổng thông tin,
 • Người dùng gửi bằng chứng bằng hình ảnh và văn bản và khiếu nại về công việc mà Nhà thầu thực hiện,
 • DAIBAU đưa ra phản hồi tiêu cực về công việc thực hiện,
 • các khoản nợ đến hạn chưa được thanh toán,
 • bị phát hiện là tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba,

DAIBAU sẽ thông báo về việc loại bỏ Nhà thầu bằng email, bưu tá, hay điện thoại trong vòng ba ngày. Daibau có quyền thay đổi các tiêu chí về viêc loại bỏ này.

Article 25

Chuyển thông tin về Nhà thầu cho bên thứ ba

DAIBAU có thể cung cấp thông tin của Nhà thầu cho Nhà quảng cáo. Dữ liệu này bao gồm thông tin doanh nghiệp, lợi ích thương mại và thông tin chung về dịch vụ mà Nhà thầu cung cấp. Daibau chỉ cung cấp thông tin cho Nhà quảng cáo cung cấp sản phẩm và dịch vụ hữu ích cho một loại công việc cụ thể.

VII. Khác

Điều 26

Thay đổi Điều khoản và điều kiện

Daibau có quyền thay đổi, một phần hay toàn bộ Điều khoản và điều kiện. Tuy nhiên, Daibau phải thông báo với Người dùng của Cổng thông tin. Các thay đổi được áp dụng kể từ thời điểm chúng được đăng trên Cổng thông tin. Daibau cam kết rằng các Điều khoản và Điều kiện hiện được áp dụng sẽ được truy cập dễ dàng trên Cổng thông tin.

Điều 27

Thẩm quyền khi có tranh chấp

Thoả thuận về việc chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện được kí kết tại Graz, Austria. Các tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Cổng thông tin hoặc Điều khoản và Điều kiện sẽ được giải quyết giữa các bên liên quan. Nếu điều này là không thể, một trong hai bên có thể đưa tranh chấp ra toà án có thẩm quyền ở Graz, Austria

Ho Chi Minh, 31st March 2023

Các Điều khoản và Điều kiện vẫn có hiệu lực cho đến khi thu hồi hoặc thay đổi nội dung tiếp theo.

Daibau Ltd

090 606 6283
Zalo chat
Email
Chính sách I Chính sách bảo mật I Thông tin trên cookies I Impressum
Bản quyền thuộc về công ty Daibau