Impressum

Company name: DAIBAU GmbH
Registered seat: Pestalozzistraße 1/II/12, A-8010 Graz, Austria
VAT (tax number): ATU74739429
Company registration no.: 519490g
Registered authority: Landesgericht Graz
Bank: BKS Bank, 8010 Graz, Austria
IBAN: AT96 1700000109011630


Tel.: 08023531160
E-Mail: [email protected]
Website: www.daibau.vn

LIÊN LẠC

Yêu cầu dự án: 090 606 6283
Công ty: 090 606 6283
Bản quyền thuộc về công ty Daibau